Studia w liczbach
2
Semestry
232
Godziny zajęć
36
Limit miejsc

Szczegółowe informacje dotyczące studiów

Tematyka studiów

Studia obejmować będą zastosowanie technik programistycznych do specyficznych zastosowań związanych z wymianą informacji pomiędzy urządzeniami podłączonymi do infrastruktury komunikacyjnej (sieci komputerowe wysokiej przepustowości, system telekomunikacyjny 4G lub 5G). Chodzi tu …

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie specjalistą w dziedzinie projektowania oprogramowania wykorzystywanego w systemach mobilnych intensywnie wymieniających informacje pozyskiwane ze środowiska (dane pomiarowe itp.). Będzie w stanie napisać aplikację służącą do: Akwizycji danych …

Zasady naboru i opłaty

Czas trwania Dwa semestry, 232 godziny zajęć. Zasady naboru Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, którzy ukończyli studia przynajmniej pośrednio związane z informatyką (takie jak informatyka, elektronika, elektrotechnika, mechatronika …