Zasady naboru i opłaty

Czas trwania

Dwa semestry, 232 godziny zajęć.

Zasady naboru

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, którzy ukończyli studia przynajmniej pośrednio związane z informatyką (takie jak informatyka, elektronika, elektrotechnika, mechatronika itp.).

Limit miejsc na studiach

Maksymalnie 36 osób. Warunkiem uruchomienia studiów w danym semestrze jest zgłoszenie co najmniej 18 kandydatów.

Termin zgłoszeń

Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 listopada br. przez portal zapisów na studia w Politechnice Warszawskiej.

Opłaty

8000 zł – opłatę można wnosić w całości lub w dwóch ratach:

  • I rata – 5000 zł przy zapisach na studia,
  • II rata – 3000 zł przed rozpoczęciem II semestru.