Tematyka studiów

Studia obejmować będą zastosowanie technik programistycznych do specyficznych zastosowań związanych z wymianą informacji pomiędzy urządzeniami podłączonymi do infrastruktury komunikacyjnej (sieci komputerowe wysokiej przepustowości, system telekomunikacyjny 4G lub 5G). Chodzi tu zarówno o przesyłanie dużych ilości informacji pomiędzy węzłami sieci czujnikowych, jak i komunikację w architekturze klient-serwer, gdzie tym drugim jest zaawansowany system obliczeniowy w chmurze. Istotne jest również przedstawienie możliwości akwizycji danych pomiarowych, przetwarzania sygnałów oraz wykonywania obliczeń bezpośrednio na urządzeniu. W szczególności chodzi o implementację algorytmów przetwarzania danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego (tzw. paradygmat Tiny Machine Learning). Ponadto poruszone zostaną zagadnienia wykorzystania usług geolokalizacyjnych i rzeczywistości rozszerzonej. Z punktu widzenia produkcji oprogramowania istotne jest również zagadnienie optymalizacji, testowania i zabezpieczenia aplikacji mobilnej. Ze względu na największą popularność, zajęcia praktyczne planowane są do realizacji na platformie Android, zaś podstawowym językiem programowania będzie Java lub Kotlin (ten ostatni staje się powoli standardem w zakresie tworzenia aplikacji mobilnych). Treści przedstawiane na poszczególnych przedmiotach będą jednak ogólne i niezależne od zastosowanych technik programistycznych.